Anbi status

Stichting Neurofibromatose heeft de ANBI status verkregen.

Daarom zijn schenkingen aan de stichting in beginsel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. U kunt een éénmalige gift doen of een periodieke gift. Voor éénmalige giften geldt een drempelbedrag en een maximumbedrag.

Met een periodieke schenking zijn uw giften voor 100% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. U draagt dan minimaal vijf jaar bij aan Stichting Neurofibromatose. Bovendien stelt uw periodieke gift ons onder andere in staat om wetenschappelijk onderzoek te financieren en ons belangrijke werk van opsporen en genezen ook op de lange termijn voort te zetten.

Wat zijn de voorwaarden voor een periodieke schenking?
Drie belangrijke voorwaarden waardoor u in aanmerking komt voor belastingvoordeel:

  • Uw periodieke schenking is schriftelijk vastgelegd in een schenkings-overeenkomst
  • Uw donatie loopt tenminste vijf jaar
  • Uw gift is elk jaar hetzelfde bedrag

Welk bedrag krijgt u terug?
Het bedrag dat u ontvangt van de Belastingdienst hangt af van de hoogte van uw gift en inkomen.

Hoe gaat u een overeenkomst aan?
Een periodieke schenkingsovereenkomst kunt u heel eenvoudig regelen. De snelste manier is door het formulier uit te printen en in te vullen (download hier). Scan of stuur de ondertekende overeenkomst naar:

Stichting Neurofibromatose
Duivenvoordestraat 40
2341 JE
Oegstgeest
e-mailadres: info@stichtingneurofibromatose.nl