Privacy

Privacyverklaring

De Stichting Neurofibromatose vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden, donateurs en belangstellenden essentieel voor haar activiteiten.

Persoonlijke gegevens van leden, donateurs en belangstellenden, zoals bezoekers van de website, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Stichting Neurofibromatose houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de Stichting Neurofibromatose te Oestgeest.

Verwerking persoonsgegevens

Voor de dienstverlening, wanneer u een donateur wordt of bent of als vrijwilliger aan activiteiten van de Stichting Neurofibromatose deelneemt, legt de Stichting Neurofibromatose gegevens vast.

De Stichting Neurofibromatose gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van haar activiteiten, voor fondsenwerving en om u te informeren over de activiteiten. Hierbij probeert de Stichting Neurofibromatose rekening te houden met voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op deze informatie geef dat dan schriftelijk door aan de stichting.

De Stichting Neurofibromatose en andere websites

Op onze website treft u soms links aan naar andere websites. De Stichting Neurofibromatose is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt.

Bezoekersgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Deze gegevens identificeren de bezoeker niet. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan de Stichting Neurofibromatose haar dienstverlening verbeteren.

Gebruik van cookies

De Stichting Neurofibromatose maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

De Stichting Neurofibromatose maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. We gebruiken ze alleen om het gebruik van onze website voor u gemakkelijker te maken.

Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, dan kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Wijzigingen

De Stichting Neurofibromatose behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring.

Vragen

Heeft u vragen over de Privacyverklaring, neem dan contact met ons op.