Missie

Let’s beat NF!
Het is onze missie om Neurofibromatose uit de wereld te helpen en om het leven van mensen met NF beter en dragelijker te maken. We focussen ons op het werven van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek. Bekendheid van Neurofibromatose is daarvoor een vereiste. Heel Nederland kent straks NF.

 

Instelling:
Stichting Neurofibromatose

Doelstelling:
Het werven van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte Neurofibromatose.

Bestuurders en functies:
Leonard Hubert Rudolf van Wensen – Voorzitter
André Wilbert Johan Teelen – Secretaris
Peter Jan Weterings – Penningmeester

Beleidsplan:
De Stichting richt zich in de eerste plaats op fondsenwerving, die aangewend worden voor wetenschappelijk onderzoek naar NF. Tegelijkertijd werkt de Stichting ook aan meer bekendheid van NF. Het een is nodig voor de ander.

Fondsen worden geworven door online activiteiten, door mensen die direct of indirect met NF te maken hebben en via het eigen netwerk van de bestuurders. Het vermogen van de instelling wordt beheerd door de bestuurders, in de eerste plaats door de penningmeester. De fondsen zullen worden aangewend voor wetenschappelijk onderzoek en bekendmaking van NF.

RSIN:
854398417

Post/bezoekadres:
Duivenvoordestraat 40
2341 JE Oegstgeest

Beloningsbeleid bestuurders:
De bestuurders krijgen geen beloning. Alleen onkosten worden vergoed.

Verslag van uitgevoerde activiteiten:
In 2015 zijn er succesvol fondsen geworven, die zullen worden aangewend voor wetenschappelijk onderzoek en verdere bekendmaking van NF.
Er is een Facebook pagina opgezet, waarbij acties zijn gevoerd om de bekendheid van NF te vergroten.
Er is hard gewerkt aan een website, die in 2016 live gaat.
In 2016 en 2017 is er verder gewerkt aan bekendheid en geld voor wetenschappelijk onderzoek. Twee onderzoeken heeft de stichting kunnen funden in het Erasmus MC: de Lamotrigine trial van prof. dr. Ype Elgersma en het MicroRNA ‘kanker’ onderzoek van dr. Erik Wiemer.