Anbi status

Stichting Neurofibromatose heeft de ANBI status verkregen.

Fiscale aftrekmogelijkheden
Vanwege onze ANBI status zijn er extra fiscale aftrekmogelijkheden voor de schenker. U kunt 125% van uw gift opgeven bij de belasting. Dit houdt in dat als u bijvoorbeeld € 100,- schenkt, u € 125,- van de belasting mag aftrekken. De Belastingdienst hanteert hierbij een maximum schenking van € 5.000,-.

Periodieke schenking
Wilt u ons structureel steunen en tegelijkertijd profiteren van belastingaftrek? Overweegt u dan eens eens een overeenkomst periodieke schenking. Een notariële akte is niet meer nodig. U sluit met ons een overeenkomst waarin u aangeeft 5 jaar lang een vast bedrag te doneren. Dit is voor de Belastingdienst voldoende.

U kunt het formulier dat u nodig heeft hier downloaden, volledig invullen en naar ons opsturen.
Wij regelen de rest.